Devamı için tıklayınız.
Bir dersin yılsonu puanıMADDE 53- (1) Bir dersin yılsonu puanı;a) Birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır.c) İşletmelerde beceri eğitiminde birin...

Devamı için tıklayınız.
Yazılı ve uygulamalı sınavlarMADDE 45- (1) Derslerin özelliğine göre bir dönemde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavlarlailgili olarak aşağıdaki esaslara uyulur.a) ...

Devamı için tıklayınız.
Geç gelme (Değ: 13/09/2014-29118 RG)MADDE 35- (1) Geç gelme birinci ders saati için belirlenen süre ile sınırlıdır. Bu sürenindışındaki geç gelmeler devamsızlıktan s...

Devamı için tıklayınız.
İZİN - RAPOR İŞLEMLERİ:1.ÖĞRENCİ OKULDA İSE, VELİSİ GELEREK ÖĞRENCİYE İZİN VERİLİR. TELEFONLA İZİN VERİLMEZ.2. MAZERET BEYANINDA, OKULCA DÜZENLENEN FORM DİLEKÇE 5 İŞ...

Devamı için tıklayınız.
Okul kıyafetleri, rengi, kumaşı ve modeli okulca tespit edilen ve aşağıda belirtilen biçimde olacaktır.ÖĞRENCİLER ;TİŞÖRT:Kısa kol beyaz renkte, sol göğsünde okul ar...

Devamı için tıklayınız.
GOP Okullarında “Disiplin” kavramı ”Düzen” kavramıyla eş anlamdadır. Disiplin hakların, özgürlüklerin, kuralların ve sorumlulukların net bir biçimde tanımlandığı v...

Devamı için tıklayınız.
Öğrenci Davranışları, Ödül ve Disipline İlişkin Hükümler / Üçüncü Bölüm / Disiplin/ MEBMADDE 163- Disiplin Cezaları(1) Öğrencilere, disiplin cezasını gerektiren davr...