Kayıt

Kayıt Yenileme

Kayıt Yenileme (2019-2020 Dönemi)

Velilerimizin kayıt yenileme işlemini 01 NİSAN-30 HAZİRAN 2019 tarihleri arasında yaptırmaları gerekmektedir,

Hafta içi her gün 09.00 – 17.00 arası

Cumartesi günleri 09.00 – 15.00 saatleri arasında okulumuz açıktır.

⦁ Okula öğrenci kaydı, öğrenci velisinin müracaatı ile yapılır. Yapılan görüşmeler sonrasında Okul ile Veli arasında sözleşme yapılır.

⦁ Fiyatlarımıza %8 KDV dahildir.

⦁ Taksit ödemelerinde son taksit Mayıs 2020 tarihidir.

⦁ Tamamı peşin ödemelerde eğitim ücretinden %10 peşin ödeme indirimi uygulanır. Peşin ödeme kayıt yenileme ayı itibariyle geçerlidir.Peşin ödeme eğitim bedeli üzerinden yapılır.

⦁ Kardeş indirimi %5 (Kardeşlere ayrı ayrı uygulanır.)

⦁ Devletten teşvik alan velilerimizin teşvikleri ücretlerden düşülecektir.

⦁ Okullarımızdan mezun olan ve diğer okullarımıza kayıt olan öğrenciye % 10 indirim uygulanır.

⦁ ÖZEL GAZİOSMANPAŞA HASTANESİNDE VE GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİNDE CALIŞANLARA %10 indirim uygulanır.

⦁ DİĞER BELEDİYELERİMİZDE ÇALIŞANLARA %5 indirim uygulanır.

⦁ Kitap, kıyafet, yemek ve servisten ve indirim uygulanmaz. Kitap ve kırtasiye, okul kıyafetleri, yemek ve servis okul tarafından belirlenmiştir. Kayıt yapılırken mali yükümlülük sözleşmesine eklenecektir.

⦁ Kurumumuz, çalışma takviminde belirtilen tarihte yeni ders yılına ait ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtlarını yenilemeyebilir. Ücretini ödememekte ısrarcı olan velinin/vasinin çocuğunun kaydı, maarif müfettişleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda nakil ve yerleştirme komisyonu aracılığıyla uygun olan resmi okula veya açık liseye alınır.


Aşağıda belirtilen sebeplerden bir veya birkaçının oluşması hâlinde kurumumuzdan ayrılanlara düzenlenen faturada belirtilen tutar üzerinden öğrencinin ayrılış tarihinden sonraki günlere ve saatlere isabet eden ödenmiş ücretleri kurumumuz tarafından öğrenci veli/vasisine iade edilir.

1.Sağlık raporu alarak öğrencinin sağlık sebebiyle kurumdan ayrılması,

2.Kurumun kapanması,

3.Dönemin açılamaması,

4.Kurumun eğitim ve öğretim ortamının olumsuz yönde değiştiğinin maarif müfettişleri tarafından tespit edilmesi,

5.Velinin öğrencisini okutamayacak duruma düştüğünün resmî kurumlarca belgelendirilmesi durumunda okula ödemiş olduğu ayrılış tarihinden sonraki günlere ve saatlere isabet eden ücret öğrenci veli/vasisine iade edilir.

⦁MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 56’ncı maddesi hükümlerince; eğitim ve öğretim yılı başlamadan okulumuzdan ayrılanlara yıllık ücretin  %10 dışındaki kısmı, eğitim ve öğretim yılı başladıktan sonra okulumuzdan ayrılanlara ise yıllık ücretin %10’u ile öğrenim gördüğü günlere göre hesaplanan miktarın dışındaki kısmı öğrenci veli/vasisine iade edilir.

⦁Herhangi bir şekilde kurumumuzdan ayrılan burslu öğrencilerden öğrenim gördüğü süre için kurumumuz tarafından ücret talep edilmeyecektir.

⦁Okulun ara sınıflarının eğitim ücretinin üst sınırı bir önceki eğitim ve öğretim yılında ilan edilen eğitim ücretine

⦁(Y.İ-ÜFE+TÜFE)/2 oranına en fazla +5 artış yapılarak hesaplanır.Birden fazla indirim hak kazanılması durumunda sadece en yüksek olan indirim oranı uygulanır.